Träfflista:

Varumärke - SOPHO

Registreringsnummer
0196852
ID
98382
Lydelse SOPHO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1985-06-28
Ansökningsdatum 1983-06-13
Ansökningsnummer 198303828

ÄGARE

Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1, EINDHOVEN NL
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

9 Elektroniska, radiotelegrafiska och optiska anordningar, instrument, apparater och artiklar; anordningar, instrument, apparater och artiklar för telekommunikation; kassaregister; räknemaskiner; datorer och därför avsedd kringutrustning; strömställare; bild- och ordbehandlingsmaskiner; databehandlingsmaskiner, dataminnen, dataterminaler, datastyranordningar, utrustning för dataregistrering inbegripande hålkorts- och hålremsstansmaskiner, anordningar och utrustning för inmatning och utmatning av data, datorprogram i form av hålkort, pappersremsor, magnetband och magnetskivor; fotokopieringsapparater; dikteringsapparater och därför avsedda band; rullar för magnetband; modulerings- och demoduleringsanordningar och datakommunikationsterminaler samt linjeanpassningsanordningar; delar av och tillbehör till uppräknade varor ej ingående i andra klasser.

16 Kort för databehandling; affärsblanketter; tryckpapper för datorer och anteckningsblock; bildregistreringsapparater; datorprogram i tryckt form; böcker, tidskrifter innehållande artiklar om databehandling och ämnen av allmänt intresse; publikationer för utbildningsändamål, innefattande handböcker och databaserade (programmerade) instruktionsböcker rörande uppbyggnad, konstruktion, underhåll, drift och programmering av databehandlingsutrustning; elektriska skrivmaskiner; bokstavstyper och typsnitt, elektrisk och magnetisk skrivmaskinsutrustning för direktskrift.

FÖRNYADE

regnr: 196852   idnr: 341911   2015-06-28
regnr: 196852   idnr: 1727838   2015-06-28

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
98382 198303828 SOPHO 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2005-09-09