Träfflista:

Varumärke - SWAN VESTAS

Registreringsnummer
0190281
ID
97862
Lydelse SWAN VESTAS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1984-02-17
Ansökningsdatum 1983-05-19
Ansökningsnummer 198303307

ÄGARE

Swedish Match Industries Aktiebolag , SWEDISH MATCH INDUSTRIES AB Box 84, 522 22 TIDAHOLM SE

KLASSER

34 Tändstickor

PRIO ?

idnr:97862   regnr:190281   ansnr:198303307   Storbritannien 1983-01-06, nr. 1 188 060 och 1 188 061.

FÖRNYADE

regnr: 190281   idnr: 336197   2014-02-17
regnr: 190281   idnr: 1506601   2014-02-17

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
97862 198303307 SWAN VESTAS Borttag av ombud. Tidigare Ombud: Zacco Sweden AB (publ),Box 23101, 104 35 STOCKHOLM, Sverige. 2007-05-30