Träfflista:

Varumärke - SW

Registreringsnummer
0187891
ID
95343
Lydelse SW
Beskrivning
Disclaimer bokstavskombinationen SW.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1983-08-26
Ansökningsdatum 1983-02-07
Ansökningsnummer 198300785

ÄGARE

Stig Wahlström Aktiebolag , Stig Wahlström Automatik AB Box 64, 123 22 FARSTA SE
Ombud: Thomas Lindqvist Box 2278, 103 17 STOCKHOLM SE

KLASSER

7 Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); stora jordbruksredskap; äggkläckningsapparater.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska , fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsapparater samt mekanismer för apparater med myntinkast; kassaregisteringsapparater, räknemaskiner och informationsbehandlingsutrustning; eldsläckningsapparatur.

11 Materiel och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenledning samt för sanitära installationer.

37 Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 187891   idnr: 332591   2013-08-26
regnr: 187891   idnr: 1509478   2013-08-26

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
95343 198300785 SW 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2004-05-21 260101, 260118