Träfflista:

Varumärke - SYDBRAND

Registreringsnummer
0191491
ID
93875
Lydelse SYDBRAND
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1984-05-18
Ansökningsdatum 1982-12-03
Ansökningsnummer 198207242

ÄGARE

Sydbrand - Presto Aktiebolag Box 73, 271 22 YSTAD SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; monteringsfärdiga hus av metall: järnvägsbyggnadsmaterial av metall; icke- elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror och järnhandelsvaror (små) av metall; metallrör; kassaskåp; föremål av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

9 Brandvarnare; brandstegar; eldsläckningsapparatur.

37 Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 191491   idnr: 336497   2014-05-18
regnr: 191491   idnr: 1521142   2014-05-18

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
93875 198207242 SYDBRAND 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2004-09-10 040502, 260409, 260412, 260414, 260424, 270521