Träfflista:

Varumärke - SPACESETTER

Registreringsnummer
0185156
ID
89952
Lydelse SPACESETTER
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1983-02-04
Ansökningsdatum 1982-05-25
Ansökningsnummer 198203314

ÄGARE

Modernfold, Inc. P.O. Box 310, NEW CASTLE, IN 47362 US
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

19 Byggnadsmaterial, sten och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; rör av keramik eller cement; vägbyggnadsmaterial; asfalt, tjära och bitumen; monteringsfärdiga hus; stenmonument; skorstenar; flyttbara väggpaneler.

PRIO ?

idnr:89952   regnr:185156   ansnr:198203314   1982-03-15, USA, 354.703.

FÖRNYADE

regnr: 185156   idnr: 331073   2013-02-04
regnr: 185156   idnr: 381136   2013-02-04

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
89952 198203314 SPACESETTER F-ansökan registrerad 2002-06-19