Träfflista:

Varumärke - SAFT

Registreringsnummer
0070164
ID
8912
Lydelse SAFT
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1951-06-15
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190070164

ÄGARE

SAFT 12 rue Sadi Carnot, FR-93170 BAGNOLET FR
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

9 Ackumulatorer, elektriska batterier samt elektrokemiska generatorer.

FÖRNYADE

regnr: 70164   idnr: 320892   2021-06-15
regnr: 70164   idnr: 373265   2021-06-15
regnr: 70164   idnr: 2662699   2021-06-15

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
8912 190070164 SAFT 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-05-13