Träfflista:

Varumärke - SIRLIST

Registreringsnummer
0180442
ID
84895
Lydelse SIRLIST
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1982-03-05
Ansökningsdatum 1981-10-07
Ansökningsnummer 198105311

ÄGARE

Trelleborg Building Systems AB , Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB Box 22, 263 21 HÖGANÄS SE
Ombud: Trelleborg Aktiebolag, Viveca Olsson Box 153, 231 22 TRELLEBORG SE

KLASSER

17 Guttaperka, gummi, balata och ersättningsmedel härför, varor framställda av dessa material (ej ingående i andra klasser); folier, plattor och stavar av plast (halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; asbest, glimmer och produkter därav; icke-metalliska slangar.

FÖRNYADE

regnr: 180442   idnr: 324591   2012-03-05
regnr: 180442   idnr: 378364   2012-03-05

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
84895 198105311 SIRLIST 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-04-03