Träfflista:

Varumärke - SALOMON

Registreringsnummer
0181805
ID
84832
Lydelse SALOMON
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1982-06-11
Ansökningsdatum 1981-10-06
Ansökningsnummer 198105248

ÄGARE

Salomon SAS Les Croiselets, Metz-Tessy 74370 FR
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag Box 1274, 801 37 Gävle SE

KLASSER

12 Fordon; fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i vatten.

16 Papper och papp, varor av papper eller papp (ej ingående i andra klasser); trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

22 Tåg, rep, linor, snören, nät, tält, presenningar, segel, säckar; stoppningsmaterial (såsom tagel, kapock, fjäder, sjögräs); obearbetat fibermaterial för textiltillverkning.

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar (dock ej kläder); julgransprydnader.

FÖRNYADE

regnr: 181805   idnr: 325748   2022-06-11
regnr: 181805   idnr: 378820   2022-06-11
regnr: 181805   idnr: 2787581   2022-06-11

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
84832 198105248 SALOMON 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2012-02-24