Träfflista:

Varumärke - SWECO

Registreringsnummer
0186198
ID
61224
Lydelse SWECO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1983-04-22
Ansökningsdatum 1978-10-10
Ansökningsnummer 190186198

ÄGARE

M-I, L.L.C. 1201 Lousiana, HOUSTON, TX US
Ombud: Albihns Stockholm Aktiebolag Box 5581, 114 85 Stockholm SE

KLASSER

7 Vibrerande maskiner, separatorer, kvarnanläggningar, färdigvalsverk; vibrerande metallbehållare, separatorer för skiktmaterial, kvarnar för sönderdelning av material; färdigvalsverk för avgradering och färdigbearbetning av metall-, keramik- och plastdetaljer; inget av förutnämnda varuslag avsett att användas för anläggningar för kreatursutfodring.

FÖRNYADE

regnr: 186198   idnr: 329915   2013-04-22
regnr: 186198   idnr: 1435412   2013-04-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
61224 190186198 SWECO 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2006-09-08