Träfflista:

Varumärke - SAB

Registreringsnummer
0057019
ID
5768
Lydelse SAB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1943-04-10
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190057019

ÄGARE

SAB Wabco Group AB , Faiveley Transport Malmö AB Box 193, 201 21 MALMÖ SE
Ombud: Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB Box 4171, 203 13 MALMÖ SE

KLASSER

6 Låsvaror.

7 Maskinsågar, maskinknivar; för transmissioner avsedda elastiska kopplingar med gummiklotsar (för maskiner), lastväxlar, efterställningsapparater och spelrumsregulatorer (för maskiner), smörjkoppar, smörjpumpar och annan smörjningsapparatur (maskindelar) för järnvägs- och spårvägsändamål.

12 Gengasaggregat för fordon, för transmissioner till fordon avsedda elastiska kopplingar med gummiklotsar, rullande järnvägs- och spårvägsmateriel jämte därtill hörande fjädrande hjul, bromsningsapparatur för järnvägs- och spårvägsändamål, lastväxlar innefattande även lastbromsautomater, efterställningsapparater och spelrumsregulatorer för fordon, vagnsfjädrar, vagnkoppel, järnvägsvagnar, dressiner, motorfordon, velocipeder och motorbåtar, smörjdynor och annan smörjningsapparatur (fordonsdelar) för järnvägs- och spårvägsändamål, klotsar och andra varor av gummi eller gummiersättningsämnen för spår- och järnvägstekninska ändamål. Registreringen avser ej plåtarbeten och maskingods behandlade genom svetsning eller något därmed likartat.

FÖRNYADE

regnr: 57019   idnr: 332065   2013-04-10
regnr: 57019   idnr: 1384302   2013-04-10

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
5768 190057019 SAB 002 EU-special sänt. 2004-02-11