Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0163221
ID
54297
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i gult och blått (gul övre del).
Registreringsdatum 1978-04-28
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190163221

ÄGARE

Sveriges Exportråd , SVERIGES EXPORT- OCH INVESTERINGSRÅD Box 240, 101 24 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.

36 Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

37 Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

38 Post-, radio- och telekommunikationsverksamhet.

39 Transport och magasinering.

40 Bearbetning och behandling av material och föremål.

41 Undervisning, utbildning och underhållning.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.

43 Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

44 Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

45 Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

FÖRNYADE

regnr: 163221   idnr: 357144   2018-04-28
regnr: 163221   idnr: 2179862   2018-04-28

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
54297 190163221 S 222 Bekräftelse F_ANS sänt. 2009-01-23 260725, 270524