Träfflista:

Varumärke - STRAFLO

Registreringsnummer
0157228
ID
48327
Lydelse STRAFLO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1976-10-22
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190157228

ÄGARE

VA TECH HYDRO GmbH & Co. Penzinger Strasse 76, AT-1140 WIEN AT
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

7 Turbiner, pumpar och kompressorer för hydrauliska kraftverksanläggningar och därtill hörandedelar och reservdelar.

FÖRNYADE

regnr: 157228   idnr: 348763   2016-10-22
regnr: 157228   idnr: 1849389   2016-10-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
48327 190157228 STRAFLO 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2006-09-15