gambro GGGO - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - gambro GGGO

Registreringsnummer
0156612
ID
47713
Lydelse gambro GGGO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1976-08-27
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190156612

ÄGARE

Gambro Lundia AB , Gambro Lundia AB Box 10101, 220 10 Lund SE
Ombud: BRANN AB Box 12246, 102 26 Stockholm SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt- och jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

10 Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument (häri inbegripet konstgjorda lemmar, ögon och tänder), speciellt konstgjorda njurar.

FÖRNYADE

regnr: 156612   idnr: 348988   2016-08-27
regnr: 156612   idnr: 1866661   2016-08-27

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
47713 190156612 gambro GGGO Pantsättning återkallad, tidigare panthavare: 00235914, Citicorp Trustee Company Limited, Canada Square, Canary Wharf, LONDON E14 5LB, Storbritannien 2012-03-06 270522