Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0155111
ID
46224
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1976-04-23
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190155111

ÄGARE

I L Recycling AB , Stena RFM Fastigheter AB Box 5388, 102 49 STOCKHOLM SE
Ombud: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB Box 4501, 203 20 Malmö SE

KLASSER

6 Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar; ankare, städ, klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterialier;malmer, järn- och metallskrot.

16 Papper, papp, pappers- och pappvaror icke inbegripna i andra klasser; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

40 Bearbetning och behandling av materaial och föremål.

FÖRNYADE

regnr: 155111   idnr: 346705   2016-04-23
regnr: 155111   idnr: 1816612   2016-04-23

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
46224 190155111 S 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2008-11-05 241513