Träfflista:

Varumärke - SVETAX

Registreringsnummer
0154870
ID
45984
Lydelse SVETAX
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1976-04-02
Ansökningsdatum 1975-06-06
Ansökningsnummer 190154870

ÄGARE

Svenska Taxiförbundets Service Aktiebolag , SVENSKA TAXIFÖRBUNDETS SERVICE AB Box 20147, 161 02 BROMMA SE

KLASSER

16 Papper, papp, pappers- och pappvaror icke inbegripna i andra klasser; trycksaker, tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror; bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

35 Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.

39 Transport och magasinering.

41 Undervisning, utbildning och underhållning.

FÖRNYADE

regnr: 154870   idnr: 347356   2016-04-02
regnr: 154870   idnr: 1852433   2016-04-02

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
45984 190154870 SVETAX Ny adress. Tidigare Innehavare: SVENSKA TAXIFÖRBUNDETS SERVICE AKTIEBOLAG,BOX 30175, 104 25 STOCKHOLM, Sverige. 2006-10-11