Träfflista:

Varumärke - SWEDISOL

Registreringsnummer
0153617
ID
44734
Lydelse SWEDISOL
Beskrivning Varumärket får av medlemmarna användas som identifikationstecken i samband med isolerprodukter och dithörande tjänster för så vitt dessa produkter är VIM-kontrollerade, d.v.s. varit föremål för kontroll utförd av Statens Planverk vad gäller värmeisoleringsmaterialet.
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1975-12-12
Ansökningsdatum 1974-03-22
Ansökningsnummer 190153617

ÄGARE

FÖRENINGEN SWEDISOL BOX 397, 541 28 SKÖVDE SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

17 Guttaperka, gummi, balat och ersättningsmedel härför samt varor framställda av dessa material och icke inbegripena i andra klasser; folier, plattor och stavar av plast (halvfabrikat); tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; asbest, glimmer och produkter därav; icke-metalliska slangar.

19 Byggnadsmaterial, sten och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; rör av keramik eller cement; vägbyggnadsmaterial; asfalt, tjära och bitumen; monteringsfärdiga hus; stenmonument; skorstenar.

37 Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 153617   idnr: 345324   2015-12-12
regnr: 153617   idnr: 1770898   2015-12-12

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
44734 190153617 SWEDISOL 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2006-01-20 270501