Träfflista:

Varumärke - S CC

Registreringsnummer
0150393
ID
42749
Lydelse S CC
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1975-02-14
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190150393

ÄGARE

Schneider Electronics GmbH Silvastrasse 1, 86842 TUERKHEIM DE
Ombud: Valea AB Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt- och jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

FÖRNYADE

regnr: 150393   idnr: 340031   2015-02-14
regnr: 150393   idnr: 1626829   2015-02-14

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
42749 190150393 S CC 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2005-05-13 260205, 260207, 270108