Träfflista:

Varumärke - SCIROCCO

Registreringsnummer
0145734
ID
40243
Lydelse SCIROCCO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1974-01-18
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190145734

ÄGARE

Volkswagen AG , DE-38436 WOLFSBURG DE
Ombud: Rennenkampff & Partner Aktiebolag Box 104, 551 13 JÖNKÖPING SE

KLASSER

12 Fordon, särskilt motorfordon, och deras delar.

PRIO ?

idnr:40243   regnr:145734   ansnr:190145734   1973-03-12, Tyskland.Senioritet begärd från ctm no: 4758389

FÖRNYADE

regnr: 145734   idnr: 334638   2014-01-18
regnr: 145734   idnr: 1491337   2014-01-18

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
40243 190145734 SCIROCCO 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2004-05-07