Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0141667
ID
37968
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1972-12-29
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190141667

ÄGARE

Uitgeversmaatschappij Succes B.V. , THE HAUGE NL
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Dagböcker, diarier, tryckalster samt tidskrifter.

FÖRNYADE

regnr: 141667   idnr: 327815   2022-12-29
regnr: 141667   idnr: 382549   2022-12-29
regnr: 141667   idnr: 2975543   2022-12-29

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
37968 190141667 S Förnyelse Registrera 2012-08-27 261102, 261112