Träfflista:

Varumärke - SX55

Registreringsnummer
0358635
ID
307053
Lydelse SX55
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-11-22
Ansökningsdatum 2002-06-14
Ansökningsnummer 200204121

ÄGARE

Stockholmsbörsen AB , OMX Treasury Euro Holding AB , 105 78 STOCKHOLM SE
Ombud: Valea AB Box 7086, 103 87 Stockholm SE

KLASSER

36 Finansiell verksamhet, häri inbegripet börs- och clearingverksamhet avseende handel med aktier och aktieindex, kontrakt på aktier, obligationer, optioner, terminer, värdepapper och valutor; datoriserade finanstjänster; värdepappersmäkleri; garanttjänster avseende kontrakt; finansiell förvaltning; fondinvesteringar; finansiell information och finansiella analyser; börsnotering.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
307053 200204121 SX55 Registreringen publicerad 2002-11-22