Träfflista:

Varumärke - SAAB AERO

Registreringsnummer
0359162
ID
306880
Lydelse SAAB AERO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-12-20
Ansökningsdatum 2002-06-10
Ansökningsnummer 200203948

ÄGARE

SAAB Automobile Aktiebolag , SAAB AUTOMOBILE AB , 461 80 TROLLHÄTTAN SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, automatiska styrapparater för personbilar, hastighetskontrollapparater för personbilar, apparater för inspelning, upptagning, sändning av ljud och bild, magnetiska databärare, databehandlingsutrustning och datorer, eldsläckningsapparatur, elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar, strömställare, säkringar, hastighetsmätare, varvräknare, bränsle-, tändnings- och motorförstärkningssystem, samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

12 Automobiler, nämligen personbilar samt delar och komponenter till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare

37 Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
306880 200203948 SAAB AERO 003 Prioritet ansökan sänt. 2003-01-16