Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0358470
ID
306481
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-11-19
Ansökningsdatum 2002-05-21
Ansökningsnummer 200203549

ÄGARE

Specialpedagogiska Institutet Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND SE
Ombud: Valea AB Box 7086, 103 87 Stockholm SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; videoband; räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer.

16 Trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; design och utveckling av datamjukvara; juridiska tjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
306481 200203549 S 221 Bekräftelse RAD sänt. 2003-05-16 260118, 260725