Träfflista:

Varumärke - SKADESTOP

Registreringsnummer
0360415
ID
305519
Lydelse SKADESTOP
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2003-03-28
Ansökningsdatum 2002-04-10
Ansökningsnummer 200202587

ÄGARE

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) , 106 26 STOCKHOLM SE
Ombud: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag Box 1065, 101 39 Stockholm SE

KLASSER

16 Papper, kartong; trycksaker, inklusive böcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions-och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper, klichéer; kreditkortsavläsare (ej elektriska).

35 Affärs- och företagsinformation; bearbetning, lagring, framtagning av uppgifter i databaser samt systematisering av information i databaser; reklambyråverksamhet, radio- och TV-reklamverksamhet, marknadsföring via elektroniska media, uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-tjänster och opinionsundersökningar; information i samband med försäljning av varor.

36 Försäkringsverksamhet; skadehantering; finansiella tjänster; monetära tjänster;fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; biltvättar, regummering av däck; bensinstationer för fordon och farkoster; reparation och underhåll, samt installationstjänster i samband med försäkringsskador; installation, underhåll och reparation av datormaskinvara.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; bokförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning och underhållning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion; videofilmning; fotografering, nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning; yrkesrådgivning (studie- och yrkesvägledning).

42 Licensiering av immaterialrätter; juridiska tjänster; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; utformning, utveckling, underhåll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer och elektroniska media; uthyrning av datorer, leasing av åtkomsttid till databaser samt webbhotelltjänster; design, utformning, programmering och underhållande av webbsidor för andra; grafisk och konstnärlig (industriell) formgivning; arkitektverksamhet; bilprovningstjänster och bilsäkerhetsinspektion; materialprovning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
305519 200202587 SKADESTOP Nytt ombud. Tidigare Ombud: Groth & Co Kommanditbolag,Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige (Org. Nr.: 916642-3930). 2012-04-05