Träfflista:

Varumärke - SVENSKA SKIDMUSEET UMEÅ

Registreringsnummer
0357218
ID
303753
Lydelse SVENSKA SKIDMUSEET UMEÅ
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-07-19
Ansökningsdatum 2002-02-06
Ansökningsnummer 200200820

ÄGARE

Västerbottens Museum AB , VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB Box 6083, 906 03 UMEÅ SE

KLASSER

41 Kulturverksamhet, museiverksamhet där man visar upp skidor, gamla och nya, och till skidåkning hänförlig verksamhet t.ex. skidproduktion, bindningar, stavar, kläder och resultat i olika skidsporter.

FÖRNYADE

regnr: 357218   idnr: 3004071   2012-07-19

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
303753 200200820 SVENSKA SKIDMUSEET UMEÅ Förnyelse inkommen 2012-10-10 020108, 020123, 040505, 270112