Träfflista:

Varumärke - SWAROVSKI

Registreringsnummer
0128419
ID
30372
Lydelse SWAROVSKI
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1969-08-29
Ansökningsdatum 1900-01-01
Ansökningsnummer 190128419

ÄGARE

Swarovski Aktiengesellschaft Elastinstrasse, LI-9495 TRIESEN LI
Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (transpf. G-112/00) Box 10316, 100 55 STOCKHOLM SE

KLASSER

3 Blekmedel och andra preparat för tvättning av kläder; preparat för rengöring, polering och fläckuttagning samt slipmedel; tvål; parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetiska preparat, hårvatten; tandvårdspreparat.

7 Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); stora jordbruksredskap; äggkläckningsapparater.

9 Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska (inklusive radiotekniska), fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll, livräddning och undervisning; mynt- och jetonautomater; talmaskiner; kassaregistreringsapparater och räknemaskiner; eldsläckningsapparatur.

11 Material och apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattenledning samt för sanitära installationer.

14 Ädla metaller och deras legeringar; varor av ädla metaller eller överdragna därmed (dock ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar); juvelerarvaror, ädla stenar; ur och andra tidmätningsinstrument.

18 Läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser; skinn och hudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

21 Mindre hushållsartiklar och köksgeråd (dock ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (dock ej penslar); borstmakerimaterial; redskap och material för rengöringsändamål; stålull; glasvaror, porslin och keramik ej inbegripna i andra klasser.

24 Vävnader; överkast för sängar och bord; textilvaror icke inbegripna i andra klasser.

25 Kläder, däri inbegripet kängor, skor och tofflor.

26 Spetsar och broderier, band och snörmakerier; knappar; tryckknappar, hakar och hyskor, knappnålar och synålar; konstgjorda blommor.

FÖRNYADE

regnr: 128419   idnr: 312914   2019-08-29
regnr: 128419   idnr: 363568   2019-08-29
regnr: 128419   idnr: 2401314   2019-08-29

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
30372 190128419 SWAROVSKI 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2009-10-30