Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0353298
ID
301998
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-03-08
Ansökningsdatum 2001-11-15
Ansökningsnummer 200107132

ÄGARE

Research International Sweden AB , Kantar Sifo AB , 114 78 STOCKHOLM SE
Ombud: Albihns Stockholm Aktiebolag Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Papper, kartong, artiklar av kartong; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial ingående i klassen; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsfömödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser) i form av folier, film och/eller påsar; spelkort; trycktyper; klichéer.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsundersökningar; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; statistisk information och statistiska bearbetningar; mätning av besöksfrekvensen i elektroniska medier och styrsystem jämte kontroller och information om aktuella data; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; bearbetning av datoriserad information; datoriserad datahantering, filhantering och registerhantering; datoriserad lagring och framtagning av affärsinformation; konsulterande och rådgivande verksamhet i samband med statistisk information och färdiga analyser av marknads- och opinionsundersökningar.

42 Juridisk forskning; juridiska tjänster; tekniska utredningar och forskning; konsulttjänster avseende datormaskinvaror och datormjukvara; datorsystemanalyser; datorprogrammering; utformning, underhåll och uppdatering av datormjukvara; leasing och upplåtande av nyttjanderätt och åtkomsttid till databaser; uthyrning av datormaskinvaror; mediabevakning och pressklippstjänster, intervju- och reportageverksamhet även fotoreportage.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
301998 200107132 S 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-04-03 260103