Träfflista:

Varumärke - SACO LÖNESÖK

Registreringsnummer
0353663
ID
301784
Lydelse SACO LÖNESÖK
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-03-22
Ansökningsdatum 2001-11-08
Ansökningsnummer 200106918

ÄGARE

Saco , SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO Box 2206, 103 15 STOCKHOLM SE

KLASSER

9 Registrerade datorprogram; mjukvara med tillbehör; applikationer, magnetiska och optiska databärare, CD-rom, CD-skivor, DVD, disketter; kringutrustning för datorer.

16 Trycksaker; blanketter; böcker; dekaler; diagram; grafiska framställningar; grafiska reproduktioner; grafiska tryckalster; manualer; tryckta publikationer; register; stenciler; kalkyleringstableller; tidningar, tidskrifter.

35 Inmatning, bearbetning, sammanställning, lagring, framtagning och kontroll av information i databaser; datasökning av tredje man i datafiler; systematisering av information i databaser; datoriserad datahantering.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
301784 200106918 SACO LÖNESÖK 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-04-19 260301, 260323, 270105, 270511