Träfflista:

Varumärke - SONOSCRUB

Registreringsnummer
0359084
ID
301737
Lydelse SONOSCRUB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-12-20
Ansökningsdatum 2001-11-02
Ansökningsnummer 200106871

ÄGARE

Elcos Medical Ab Arkadiagatan 8, FI-00100 HELSINGFORS FI
Ombud: Sivert Lödesjö Västeråsvägen 129, 632 23 ESKILSTUNA SE

KLASSER

10 Medicinska apparater och apparater för skönhetsvård.

42 Skönhetsvård.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
301737 200106871 SONOSCRUB Komplettering inkommen 2002-11-25