Träfflista:

Varumärke - SAAB 96

Registreringsnummer
0353282
ID
301370
Lydelse SAAB 96
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-03-08
Ansökningsdatum 2001-10-11
Ansökningsnummer 200106504

ÄGARE

SAAB Automobile Aktiebolag , SAAB AUTOMOBILE AB , 461 80 TROLLHÄTTAN SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; automatiska styrapparater för personbilar, hastighetskontrollapparater för personbilar; apparater för inspelning, upptagning, sändning av ljud och bild; magnetiska databärare, databehandlingsutrustning och datorer; eldsläckningsapparatur; elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar, strömställare, kaliber, säkringar, hastighetsmätare, varvräknare, bränsle-, tändnings- och motorförstärkningssystem; samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

12 Automobiler, nämligen personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar och andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.

37 Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.

PRIO ?

idnr:301370   regnr:353282   ansnr:200106504   USA, nr 76/239,166, 2001-04-11.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
301370 200106504 SAAB 96 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-04-03 270501, 270711, 270725