Träfflista:

Varumärke - STADSKAMPEN

Registreringsnummer
0377943
ID
299023
Lydelse STADSKAMPEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2006-01-13
Ansökningsdatum 2001-06-25
Ansökningsnummer 200104156

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB Tegeluddsvägen 3, 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, vägning, mätning, signalering och livräddning; elektriska ackumulatorer; apparater för undervisning; övervakningskameror och sensorer (ej för medicinska ändamål), larmapparater; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; magnetiska databärare, inklusive CD-rom skivor; grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknade filmer, videogram, inklusive videokassetter med inspelade TV-program; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater,räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

16 Papper, kartong; trycksaker, inklusive böcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; almanackor; geografiska kartor;dekaler, vykort; trycktyper, klichéer.

38 Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; sändningar via globala nätverk, nyhetsbyråtjänster.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; bokförlagverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och nöjen; visning av biograffilmer; cirkusar; nöjesfält; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; kabaré- och varitéverksamhet; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning; produktion av radio- och televisionsprogram; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska media; inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
299023 200104156 STADSKAMPEN Registreringen publicerad 2006-01-13