Träfflista:

Varumärke - SALESTRACK

Registreringsnummer
0353888
ID
298155
Lydelse SALESTRACK
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-03-28
Ansökningsdatum 2001-05-21
Ansökningsnummer 200103285

ÄGARE

MISTAT Aktiebolag , MISTAT INFORMATIONSFÖRÄDLING AB Box 162, 191 23 SOLLENTUNA SE
Ombud: Aktiebolaget Marknadsforskning Box 4, 191 21 Sollentuna SE

KLASSER

35 Marknadsundersökningar och företagsadministration.

FÖRNYADE

regnr: 353888   idnr: 2997825   2022-03-28

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
298155 200103285 SALESTRACK Förnyelse Registrera 2012-10-10