Träfflista:

Varumärke - S2 Försäljning & Strategi

Registreringsnummer
0365803
ID
295228
Lydelse S2 Försäljning & Strategi
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2004-03-05
Ansökningsdatum 2001-01-16
Ansökningsnummer 200100354

ÄGARE

S2 Communications AB , S2 Communications AB Fyrisborgsgatan 5, 75450 UPPSALA SE

KLASSER

35 Annons- och reklamtjänster on-line; datoriserad databashantering; datoriserad datahantering; datoriserad filhantering; datoriserad registerhantering; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och användare att få information om och köpa varor via internet; systematisering av information i databaser; varudemonstrationer på nätet.

36 Datoriserade finanstjänster; elektroniska penningöverföringar.

42 Datorsystemanalyser; datorprogrammering; design/utformning av datormjukvara/ webbsidor/webbsajter; installation av datormjukvara/datorprogramvara; konsulttjänster avseende datormaskinvara; portaler (upplåtande av åtkomst till databaser); teknisk support (mjukvaran); underhåll av datormjukvara/ datorprogramvara; uppdatering av datormjukvara/datorprogramvara; upplåtande av nyttjanderätt till databaser; upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; upplåtande av åtkomst till e-handelsplats; utformning av hemsidor/webbsidor; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
295228 200100354 S2 Försäljning & Strategi Registrerigen publicerad 2004-03-05