Träfflista:

Varumärke - SAFETYVOUCHER

Registreringsnummer
0356066
ID
294527
Lydelse SAFETYVOUCHER
Beskrivning
Disclaimer ordet SAFETYVOUCHER.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-06-07
Ansökningsdatum 2000-12-13
Ansökningsnummer 200009394

ÄGARE

Safety Voucher Scandinavia AB Bantorget 6, 222 29 LUND SE
Ombud: Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB Box 4171, 203 13 MALMÖ SE

KLASSER

9 Registrerade datorprogram, elektroniska publikationer, elektroniska presentkort och checkar.

16 Papper, ej ingående i andra klasser, trycksaker, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), presentkort, checkar av papper, lotter.

35 Annons- och reklamtjänster on-line, bearbetning, lagring, framtagning och/ eller kontroll av datoriserad information, datoriserad databashantering och datahantering, datoriserad registerhantering, inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser, sammanställning och inmatning av information i databaser och systematisering av information i databaser, förmedling och tillhandahållande av marknadsinstrument med inbyggd betalningsfunktion för internethandel, information angående företag, affärsverksamhet, reklam eller shopping.

36 Datoriserade finanstjänster, elektroniska penningöverföringar, information angående finanser, konsult- och rådgivningstjänster angående finansiell, ekonomisk och försäkringsverksamhet, utfärdande av presentkort, resecheckar, checkar, valutaväxling.

38 Datorstödd sändning/överföring av meddelanden och bilder; kommunikationer via datorterminaler; tjänster avseende elektronisk post; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av åtkomst till datanätverk/ internet; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät; information angående telekommunikation eller datakommunikation.

41 Datautbildning, publicering/utgivning av datamedia och publikationer on-line eller via internet; tjänster avseende interaktiva spel och lotterier; undervisning.

42 Konsult- och rådgivningstjänster avseende datorprogrammering; datakonsulttjänster; datorprogrammering; design och utformning av datormjukvara; underhåll och uppdatering av datorprogram; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser, upplåtande av åtkomsttid till elektroniska anslagstavlor; uthyrning av datormaskinvara, kringutrustning till datorer, datorer samt dataprogramvara; uthyrning av åtkomsttid till databaser och återhämtning av datainformation.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
294527 200009394 SAFETYVOUCHER 228 Upplysning om förnyelse sänt. 2012-07-23 260409