Träfflista:

Varumärke - SLÄPP TAGET

Registreringsnummer
0351363
ID
290298
Lydelse SLÄPP TAGET
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-01-11
Ansökningsdatum 2000-07-03
Ansökningsnummer 200005162

ÄGARE

Ulf Haak Sorögatan 25, 164 41 KISTA SE

KLASSER

16 Trycksaker; instruktions-/undervisningsmaterial (ej apparater).

39 Transporter; anordnande av resor.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande av konferenser och teambuilding-aktiviteter.

42 Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; datorprogrammering; vetenskaplig forskning.

FÖRNYADE

regnr: 351363   idnr: 2776607   2022-01-11

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
290298 200005162 SLÄPP TAGET Förnyelse Registrera 2012-01-24