Träfflista:

Varumärke - SAGAFORM

Registreringsnummer
0349444
ID
290282
Lydelse SAGAFORM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-10-19
Ansökningsdatum 2000-07-04
Ansökningsnummer 200005146

ÄGARE

Sagaform AB , Sagaform AB Trandaredsgatan 200, 507 52 Borås SE
Ombud: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag Box 11911, 404 39 Göteborg SE

KLASSER

8 Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

FÖRNYADE

regnr: 349444   idnr: 2728925   2021-10-19

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
290282 200005146 SAGAFORM 001 Ströbevis sänt. 2012-06-01