Träfflista:

Varumärke - SAAB

Registreringsnummer
0350097
ID
289061
Lydelse SAAB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört mot mörkblå botten, text och radkant i silver samt figur i rött, guld och silver.
Registreringsdatum 2001-11-16
Ansökningsdatum 2000-05-17
Ansökningsnummer 200003922

ÄGARE

SAAB Automobile Aktiebolag , SAAB AUTOMOBILE AB , 461 80 TROLLHÄTTAN SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Vetenskapliga apparater och instrument för laboratorieforskning och -analys; fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; automatiska styrapparater för personbilar; hastighetskontrollapparater för personbilar; apparater för inspelning, upptagning och sändning av ljud och bild; magnetiska databärare; databehandlingsutrustning och datorer; eldsläckningsapparatur; elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar, strömställare, säkringar, hastighetsmätare och varvräknare; apparater och instrument för kalibrering, bränsle-, tändnings- och motorförstärkningssystem; samtliga nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.

12 Automobiler, nämligen personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar, fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar och andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.

37 Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.

FÖRNYADE

regnr: 350097   idnr: 2814520   2021-11-16

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
289061 200003922 SAAB Förnyelse Registrera 2012-04-10 030701