Träfflista:

Varumärke - STAFETT

Registreringsnummer
0358309
ID
288180
Lydelse STAFETT
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-11-15
Ansökningsdatum 2000-04-12
Ansökningsnummer 200003040

ÄGARE

Verket för näringslivsutveckling, NUTEK , VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK , 117 86 STOCKHOLM SE
Ombud: MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Pär Leander Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SE

KLASSER

9 Registrerade datorprogram och CD-skivor; elektroniska manualer.

16 Trycksaker; instruktions- och utbildningsmaterial (ej apparater).

35 Företagsledning; företagsadministration; annons- och reklamverksamhet, bland annat publicering av annons- och reklammaterial on-line; anordnande av mässor för kommersiella/reklam ändamål.

36 Finansiella tjänster, mäkleritjänster; förmedling av kontakt mellan tillväxtföretag och riskkapitalföretag/investerare.

38 Överförning av meddelanden och bilder via elektroniska media.

41 Undervisning och utbildning; anordnande av kongresser, symposier och mässor för kulturella och/eller utbildningsändamål; publicering/ utgivning av datamedia.

42 Datakonsulttjänster, design av datormjukvara och webbsidor.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
288180 200003040 STAFETT Registreringen publicerad 2002-11-15