Träfflista:

Varumärke - S T P STIFTELSEN FÖR TILLÄMPAD PSYKOLOGI

Registreringsnummer
0352801
ID
288017
Lydelse S T P STIFTELSEN FÖR TILLÄMPAD PSYKOLOGI
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i brunt.
Registreringsdatum 2002-02-22
Ansökningsdatum 2000-04-07
Ansökningsnummer 200002877

ÄGARE

Stiftelsen för tillämpad psykologi , STIFTELSEN FÖR TILLÄMPAD PSYKOLOGI Box 3287, 103 65 Stockholm SE
Ombud: Monica Oldin Sveriges Psykolog förbund Box 3287, 103 65 STOCKHOLM SE

KLASSER

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande av mötesplatser för utbyte av idéer och visioner, förmedling av erfarenheter och fakta för utvecklare, finansiärer, användare och beslutsfattare.

42 Främja vetenskaplig psykoligisk forskning och utvecklingsarbete inom psykologi; stödtjänster för att nödvändiga garantier utvecklas för att testmetoder används med kompetens och enligt etiska regler; stimulera till ökat samarbete mellan högskolor, pratiker, förläggare, yrkesföreningar, för att underlätta och effektivisera genomförande och finansiering av metodutveckling.

FÖRNYADE

regnr: 352801   idnr: 2822954   2022-02-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
288017 200002877 S T P STIFTELSEN FÖR TILLÄMPAD PSYKOLOGI Förnyelse Registrera 2012-05-04 020725, 060702, 2807