Träfflista:

Varumärke - SOUNDSEAL AB

Registreringsnummer
0346461
ID
287224
Lydelse SOUNDSEAL AB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres i blått.
Registreringsdatum 2001-05-25
Ansökningsdatum 2000-03-15
Ansökningsnummer 200002084

ÄGARE

Soundseal Aktiebolag , SOUNDSEAL AB Box 295, 151 24 Södertälje SE

KLASSER

1 Kemikalier för industriell användning; tätningsmedel; tätningsmedel för tätning av ytor samt porösa och icke porösa material.

7 Maskiner för tätning och behandling av poröst gjutgods och porösa artiklar, med hjälp av kemiska sammansättningar.

37 Uppförande-, reparations-, underhålls- och installationstjänster av maskiner för tätning och behandling av porösa gjutgods och porösa artiklar med hjälp av kemiska sammansättningar.

40 Tjänster avseende legoarbete rörande tätning och behandling av porösa gjutgods samt porösa och icke porösa artiklar med hjälp av kemiska sammansättningar.

FÖRNYADE

regnr: 346461   idnr: 2615368   2021-05-25

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
287224 200002084 SOUNDSEAL AB Förnyelse Registrera 2011-03-22 270501, 270521