Träfflista:

Varumärke - SPEEDNET

Registreringsnummer
0348044
ID
286055
Lydelse SPEEDNET
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-08-24
Ansökningsdatum 2000-02-04
Ansökningsnummer 200000915

ÄGARE

TBS Infrastructure AB , TBS Infrastructure AB , 116 88 Stockholm SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Tele-, radio- och datakommunikationsutrustning; fiberoptisk utrustning, fiberoptiska kablar; magnetiska databärare; databehandlingsutrustning; datorer och kringutrustning för datorer; registrerade datorprogram; fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; anslutningar för elektroniska ledningar; antenner; antennmaster; radiomaster; processorer; integrerade kretsar; material för elektriska nät; isolerad koppartråd; kretskopplare; kopplingsdosor; modem; monitorer; sändare av elektroniska signaler; sändare; radiosändare; telefoner; data- och telefonisändare; optiska datamedia; optiska fibrer; smarta kort, betalkort, förmånskort, kreditkort.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

37 Installation, underhåll och reparation av datormaskinvara samt radio-, data- och telekommunikationsutrustning; uppdatering av datorhårdvara.

38 Data-, radio- och telekommunikationstjänster; tjänster avseende åtkomst till datornätverk; överföring och sändning av meddelande, bilder och information via elektroniska media och nätverk; uthyrning av data-, radio- och telekommunikationsutrustning; sändning av film, video, musik och spel på beställning.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning, information rörande underhållning, rekreation och utbildning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning).

42 Konsulterande verksamhet inom data-, radio- och telekommunikationsområdet; leasing av åtkomsttid till databaser; datorprogrammering; leasing av åtkomst tid och upplåtande av nyttjanderätt till databaser; design, utveckling, underhåll och uppdatering av datormjukvara; design och utveckling av datorhårdvara; design, utveckling, underhåll, uppdatering och drift av hemsidor; konsulterande verksamhet inom området datorhårdvara och datormjukvara; uthyrning av datorhårdvara och datormjukvara; information rörande nyheter, väder, sport, mode, aktuella händelser och referensmaterial.

FÖRNYADE

regnr: 348044   idnr: 2699546   2021-08-24

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
286055 200000915 SPEEDNET 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-08-05