Träfflista:

Varumärke - Swiftnet Time Manager

Registreringsnummer
0376155
ID
283570
Lydelse Swiftnet Time Manager
Beskrivning
Disclaimer Genom registrering erhålles ej ensmarätt till TEXTEN I MÄRKET.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-11-11
Ansökningsdatum 1999-11-05
Ansökningsnummer 199908052

ÄGARE

Guy Lofalk Box 7305, 103 90 Stockholm SE

KLASSER

9 Registrerade datorprogramvaror.

35 Datoriserad databashantering, datoriserad datahantering, datoriserad filhantering, datoriserad registerhantering, bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information, sammanställning och inmatning av information i databaser, systematisering av information i databaser.

38 Sändning av meddelanden över elektroniska media, överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät, tjänster avseénde åtkomst till datanätverk/internet.

40 Överföring /överflyttning av information från ett data medium till ett annat.

42 Design/utformning av datormjukvara/websidor/websajter, återhämtning av datainformation, datakonsulttjänster, installation av datormjukvara/ datorprogramvara, licensiering av applikationer, upplåtande av nyttjanderätt till databaser, uppdatering av datormjukvara/ datorprogramvara, underhåll av datormjukvara/datorprogramvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
283570 199908052 Swiftnet Time Manager Registreringen publicerad 2005-11-11 170109