Träfflista:

Varumärke - SYDÅTERVINNING

Registreringsnummer
0340020
ID
283097
Lydelse SYDÅTERVINNING
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-09-01
Ansökningsdatum 1999-10-21
Ansökningsnummer 199907579

ÄGARE

Aktiebolaget Sydåtervinning Sturkögatan 2, 211 24 MALMÖ SE

KLASSER

6 Behållare av metall för förvaring och transport av avfall såsom pappers-, kartong- och wellpappsavfall.

20 Behållare, ej av metall, för förvaring och transport av avfall såsom pappers-, kartong- och wellpappsavfall.

21 Behållare för hushålls- och köksändamål (ej av ädelmetall); soptunnor.

35 Administrativ skötsel av avfallsupplag, behandlingsanläggningar för avfall och avfallsstationer.

39 Transport, emballering och förvaring av gods; insamling, transport och tillfällig lagring av avfall; uthyrning av komprimatorer och behållare för avfall.

42 Sortering av avfall.

FÖRNYADE

regnr: 340020   idnr: 2493183   2020-09-01

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
283097 199907579 SYDÅTERVINNING Förnyelse Registrera 2010-05-28 260707