Träfflista:

Varumärke - Sveriges Köttkrog

Registreringsnummer
0505978
ID
2796739
Lydelse Sveriges Köttkrog
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-06-21
Ansökningsdatum 2012-02-15
Ansökningsnummer 201201374

ÄGARE

Treasury Wine Estates Sweden AB , Treasury Wine Estates Sweden AB Box 402, 111 73 Stockholm SE
Ombud: Frank Advokatbyrå AB Box 7099, 103 87 Stockholm SE

KLASSER

35 Arrangerande av tävlingar för kommersiella ändamål, annonsoch reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster, distribution av annons- och reklammaterial.

41 Anordnande och hållande av tävlingar.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2796739 201201374 Sveriges Köttkrog Registreringen publicerad 2012-06-21