Träfflista:

Varumärke - SAFEWAY

Registreringsnummer
0341954
ID
279561
Lydelse SAFEWAY
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-11-03
Ansökningsdatum 1999-05-28
Ansökningsnummer 199904037

ÄGARE

Leif Klasson med firma Leif Claesson Tillbehör Björkedalsvägen 16, 532 72 Axvall SE

KLASSER

9 Reflekterande stolpar för vägmarkering för förhindrande av trafikolyckor.

19 Vägmarkeringsstolpar av plast.

FÖRNYADE

regnr: 341954   idnr: 2604772   2020-11-03

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
279561 199904037 SAFEWAY Förnyelse Registrera 2011-05-04 260407