Träfflista:

Varumärke - souleye

Registreringsnummer
0505791
ID
2793493
Lydelse souleye
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-06-08
Ansökningsdatum 2012-02-13
Ansökningsnummer 201201171

ÄGARE

Magnus Pålsson Elinebergsplatsen 2, 256 58 Helsingborg SE

KLASSER

9 Musikvideoinspelningar; digital musik [nedladdningsbar] tillgänglig från mp3-webbplatser på internet; musikinspelningar; musikkassetter.

41 Anordnande av musikevenemang; anordnande av musikföreställningar; animerad musikunderhållning; musikundervisning; musikkomponering; musikproduktionstjänster; konsultation avseende film- och musikproduktion; musikkonserter via television; liveuppträdanden av ett musikband; musikkonserttjänster; dirigering av musikshower; anordnande av musikunderhållning; musikunderhållning; liveuppträdanden av musikband; musikkompositionstjänster; musikkonserter via radio; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; musiktranskribering för andras räkning; anordnande av musikshower; anordnande av musikkonserter; komponerande av musik för andras räkning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp (underhållning); musikframträdanden; musikframförande; musikproduktion; levande musikunderhållning; anordnande av musiktävlingar; digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; musiktjänster (live); musikförlags- och musikinspelningstjänster; artistisk ledning av musikshower; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; musikinspelnings- och studiotjänster; anordnande av musikframföranden; arrangerande av visuell och musikunderhållning; framförande av musik; musikfestivalstjänster; inspelning av musik; framförande av musik och sång; framförande av musikprogram; anordnande av musikuppträdanden; instruktion i musik; konserter med levande musik; musikalisk underhållning; musikshower (live); musikkassetter (uthyrning av -); musikföreställningstjänster; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; dans-, musik- och dramaföreställningar; musikkonserter; musikbibliotekstjänster; komposition av musik för andras räkning; upplåtande av digital musik från internet; uthyrning av grammofon- och musikinspelningar; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från internet; urval och sammanställning av förinspelad musik för utsändning av andra; undervisning i musikuppskattning; utgivning av musikaliska verk; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] i mp3-format via websidor på internet; underhållning i form av inspelad musik (tjänster avseende ombesörjande av -); upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; uthyrning av ljudband med inspelad musik; presentation av musikkonserter; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) från webbplatser i mp3-format på internet; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; musikundervisning via korrespondenskurser; underhållning tillhandahållen av musiker; publicering av musiktexter och texter till musik; produktion av musikaliska verk i en inspelningsstudio; underhållning av musiker; produktion av ljud- och musikinspelningar; upplåtande av digital musik från mp3-webbplatser; produktion av musikshower; underhållning av en musikgrupp; musikutgivningar; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; musikutgivningsverksamhet; upplåtande av levande musik; utgivning av musik; underhållning utförd av musikgrupper; utbildning rörande musik; undervisning i musik; undervisning om musik; tjänster avseende tillhandahållande av musik; upplåtande av levande musikföreställningar; utgivning av musikböcker; produktion av musikinspelningar; tillhandahållande av digital musik (ej nedladdningsbar) för internet; underhållning i form av framföranden av levande musik; publicering av musik; uthyrning av musikinstrument; undervisningstjänster relaterade till musik; uppdragsskrivning, ej reklam [teaterpjäser, musikaler, för publikationer osv]; underhållning utförd av en musikgrupp; produktion och ledning av övningar för musikklasser och -program; underhållning erbjuden av en musikgrupp; musikutgivning; upplåtande av digital musik [ej nedladdningsbar] på internet; uthyrning av diskoteksutrustning för musikframförande; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2793493 201201171 souleye Registreringen publicerad 2012-06-08