Träfflista:

Varumärke - S SKEPPSBRON SKATT Taxand

Registreringsnummer
0506527
ID
2790217
Lydelse S SKEPPSBRON SKATT Taxand
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-08-31
Ansökningsdatum 2012-02-06
Ansökningsnummer 201200951

ÄGARE

Skeppsbron Skatt AB , S K-Holmen Skatt AB Skeppsbron 20, 2 tr, 111 30 Stockholm SE
Ombud: Gernandt & Danielsson Advokatbyrå Kommanditbolag Hamngatan 2,Box 5747, 114 87 Stockholm SE

KLASSER

16 Trycksaker; tryckta publikationer; tidningar; tidskrifter; böcker, manualer; magasin; nyhetsbrev; broschyrer; utbildnings- och instruktionsmaterial (ej apparater); förteckningar och rapporter.

35 Marknadsföringstjänster; konsultationer avseende företagsledning och organisation, rådgivningstjänster för företagsledning, utvärdering av affärsverksamhet; revision.

36 Finansiella tjänster; rådgivningstjänster avseende skatter och ekonomi; skatterevisionstjänster; finansieringstjänster; finansiella analyser; finansiella konsultationer.

41 Utgivning av publikationer och trycksaker, inkluderande böcker, tidningar, tidskrifter, nyhetsbrev i elektronisk och icke elektronisk form; utbildningstjänster; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av seminarier; bloggning nämligen textförfattande.

45 Juridiska tjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2790217 201200951 S SKEPPSBRON SKATT Taxand Registreringen publicerad 2012-08-31 260106, 270501