Träfflista:

Varumärke - SORSELIANSK

Registreringsnummer
0340698
ID
278085
Lydelse SORSELIANSK
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-09-22
Ansökningsdatum 1999-03-31
Ansökningsnummer 199902558

ÄGARE

Ruth Holmquist med firma RH Plantago Norra Släppträsk 6, 930 70 MALÅ SE

KLASSER

29 Färdiglagade maträtter huvudsakligen bestående av surkål.

FÖRNYADE

regnr: 340698   idnr: 2579824   2020-09-22

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
278085 199902558 SORSELIANSK RAD registrerad Överlåtelse. Tidigare Innehavare: Ragnvi Sorsén med firma J & R Produkter, Bräskafors,Forsnäs 5045, 920 70 SORSELE, Sverige. Avtalsdatum: 2010-09-08. 2011-01-25