Träfflista:

Varumärke - TastyCards

Registreringsnummer
0505414
ID
2774764
Lydelse TastyCards
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-05-18
Ansökningsdatum 2012-01-04
Ansökningsnummer 201200065

ÄGARE

Münchmedia AB , Münchmedia AB Kungsmansvägen 9 C , 236 31 HÖLLVIKEN SE

KLASSER

16 Vykort; artiklar av kartong; reklamskyltar av papper eller kartong; presentaskar av kartong; kartong [papp]; dagböcker (trycksaker); planeringskalendrar (trycksaker); trycksaker; omonterade och monterade fotografier; apparater för montering av fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel).

35 Marknadsföring; spridning av annons- och reklammaterial (häften, broschyr och trycksaker); distribution och spridning av reklammaterial (häften, prospekt, trycksaker, prover); annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel; annons- och reklamtjänster via internet; annonsbyråtjänster; annons-, reklam- och affärsverksamhet; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annonsbyråer; annons- och reklamverksamhet i massmedia; företagsrådgivning rörande reklam; distribution av annons- och reklammaterial; produktion av annons- och reklammaterial; demonstration [för marknadsförande/annonserande avseenden]; marknadsföring vid försäljning av tjänster via annonsering [för andra]; tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; reproduktion av annons- och reklammaterial; spridning av reklam för andras räkning; reklam och marknadsföring; spridning av reklam för andras räkning via internet; utarbetande av annonser för andras räkning; uthyrning av all reklam- och marknadspresentationsmaterial; utarbetande av reklamtexter; publicering av reklamtexter; komponerande av reklamtexter; utgivning och uppdatering av reklamtexter; författande av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter.

41 Förlagsverksamhet; konsultation avseende förlagsverksamhet; förlags- och utgivningstjänster; förlagstjänster; förlagstjänster avseende sånger; upplåtande av information avseende förlagsverksamhet; publicering av trycksaker; utgivning och publicering av trycksaker; publicering av texter, böcker, tidskrifter och andra trycksaker; publicering och utgivning av trycksaker; publicering och redigering av trycksaker; texter (publicering av), ej reklamtexter; förberedelse av texter för publicering; författande av texter [ej reklamtexter]; skrivning av texter (ej reklamtexter); utgivning av texter; publicering av böcker, tidskrifter och texter; redigering av texter.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2774764 201200065 TastyCards Registreringen publicerad 2012-05-18