Träfflista:

Varumärke - SJÖKLAR

Registreringsnummer
0504733
ID
2764999
Lydelse SJÖKLAR
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-04-05
Ansökningsdatum 2011-12-20
Ansökningsnummer 201109812

ÄGARE

Viamare Invest Aktiebolag , VIAMARE INVEST AB Box 27049, 102 51 Stockholm SE
Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB Box 7701, 103 95 Stockholm SE

KLASSER

16 Trycksaker; material för undervisning [trycksaker]; tryckt kursmaterial.

35 Återförsäljartjänster kopplad till kontorsmateriel och pappersvaror.

38 Kommunikation via globala datornät eller internet; upplåtande av direktanslutna forum för överföring av meddelanden mellan datoranvändare.

39 Uthyrning av båtar; uthyrning av fartyg; chartring av marina farkoster.

41 Konferenser, utställningar och seminarier; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; praktisk utbildning; utveckling av utbildningsmaterial; produktion av kursmaterial som distribueras vid yrkeskurser; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2764999 201109812 SJÖKLAR Registreringen publicerad 2012-04-05