Träfflista:

Varumärke - SABOs Kombohus

Registreringsnummer
0505613
ID
2758276
Lydelse SABOs Kombohus
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-06-01
Ansökningsdatum 2011-11-29
Ansökningsnummer 201109169

ÄGARE

SABO Aktiebolag , Sveriges Allmännytta AB Box 474, 101 29 Stockholm SE

KLASSER

36 Finansiella konsultationer; försäkringskonsultationer.

37 Rådgivning avseende underhåll, renovering, och sanering av byggnader och fastigheter; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; uppförande/anläggande av byggnationer; installationstjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2758276 201109169 SABOs Kombohus Registreringen publicerad 2012-06-01